Promiskuityzm – co należy o nim wiedzieć?

Promiskuityzm w bardzo wielu kulturach jest uważany za dewiacyjne zachowanie. Bardzo rzadko jest omawiamy w pozaetycznym kontekście. Jednak warto zwrócić uwagę na sam promiskuityzm z punktu widzenia psychologii. Do tego warto omówić pewne aspekty, które dotyczą higieny.

Czym jest promiskuityzm?

Promiskuityzm definiowany jest jako seksualne zachowanie, które jest charakterystyczne dla ludzi, jak i także dla co po niektórych zwierząt. Polega na niczym innym jak na zmianie partnerów seksualnych zależnie od ochoty na seks oraz potrzeb bieżących. Promiskuityzm może być praktykowany przez osoby, które nie są w stałym związku, ale także przez osoby zamężne oraz żonate. Bardzo częstą praktyką nie tyle jest zdrada, ale życie w tak zwanym otwartym małżeństwie, gdzie każda ze stron wie o swoich partnerach seksualnych i wyrażają jak najbardziej na to zgodę.

Bardzo skrajne opinie

Obecnie promiskuityzm się spotyka z opiniami skrajnie różnymi, jednak w odróżnieniu od wieków poprzednich są to najczęściej różne głosy, które są pozbawione hipokryzji, która była charakterystyczna dla minionych. lat. Obecnie większość ludzi ocenia negatywnie tę praktykę i przede wszystkim wypowiada się na jej temat w kontekście samej higieny oraz neutralnego celu, dla którego istnieje seks.

Pomimo braku dowodów na to, że osoby, które zmieniają bardzo często partnerów odpowiedzialne są za rozpowszechnianie się wenerycznych chorób. Co więcej promiskuityzm obarcza się wciąż winą za epidemię wirusa HIV. Każdy oczywiście ma prawo do własnej opinii.